(+48-22) 654-74-54 kgk@kgk.com.pl

Aktualności

Rewitalizacja Villi Alexandrine w Vence wyróżniona
W tegorocznej, 24 edycji francuskiego konkursu “Les Rubans Patrimoine” (Szarfy Dziedzictwa), wśród laureatów, którzy przeprowadzili wzorowe projekty konserwatorskie na terytorium swojej gminy, w kategorii regionalnej znalazł się polsko-francuski projekt rewitalizacji Villi Alexandrine w Vence i utworzenie w jej części Przestrzeni Muzealnej Witolda Gombrowicza. Nasza kancelaria wspierała projekt od strony prawnej w Polsce i we Francji.
Zainaugurowany w 1994 r. konkurs “Les Rubans Patrimoine” wyróżnia francuskie gminy, które przeprowadziły renowację lub wyeksponowały w nowatorski sposób obiekty swojego dziedzictwa kulturowego.
Nagrody “Les Rubans Patrimoine” przyznawane są w kategorii: krajowej, regionalnej i departamentalnej. Konkurs „Les Rubans Patrimoine” jest organizowany w ramach partnerstwa między Francuską Federacją Budownictwa, Stowarzyszeniem Burmistrzów Francji, Fundacją Dziedzictwa, oraz od 2014 roku Kasą Oszczędnościową. Dowiedz się więcej

Informacja dotycząca składania sprawozdań finansowych za rok 2017 po dniu 15 marca 2018 roku
Od dnia 15 marca 2018 roku weszła w życie duża część przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 398), która, między innymi, zmienia całkowicie procedurę składania sprawozdań finansowych do KRS. Czytaj cały tekst

Informacja prawna dotycząca tzw. mechanizmu podzielonej płatności
Podzielona płatność ma zostać wdrożona Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku (dalej Projekt). Projekt został skierowany już przez Radę Ministrów do Sejmu i w dniu 11 października miało miejsce pierwsze czytanie. Czytaj cały tekst

Kancelaria KGK aktywnie włączyła się w projekt upamiętnienia Witolda Gombrowicza
W ramach wspierania i promocji kultury polskiej w Europie Kancelaria zaangażowała się w prestiżowy projekt utworzenia przestrzeni muzealnej Witolda Gombrowicza w Willi Alexandrine w Vence (Francja). Czytaj cały tekst
Więcej informacji o projekcie na stronie miasta Vence: link

Informacja nt. ochrony wizerunku i danych osobowych pracowników
W związku z licznymi pytaniami nurtującymi naszych Klientów oraz środowisko prawnicze, nasza Kancelaria postanowiła zająć stanowisko w zakresie granic ochrony wizerunku i danych osobowych pracowników, a w szczególności:
1. wykorzystywania wizerunku pracowników w materiałach zamieszczanych przez pracodawcę w Internecie oraz w Intranecie;
2. nagrywania rozmów pracowników z klientami, w szczególności pracowników call center, działów sprzedaży i serwisu, na potrzeby wewnętrzne firmy (np. do omawiania wyników pracy).
Czytaj cały tekst

Informacja nt. zmian w Kodeksie Pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 r.
W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2015 poz. 1220), dalej „Ustawa”, „Nowelizacja”, której głównym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony. Czytaj cały tekst

Czego nie musi ujawniać przedsiębiorca, gdy ubiega się o zamówienie
W dniu 24 kwietnia 2015 r. w dodatku do gazety „Rzeczpospolita” zatytułowanym „Prawo w biznesie” opublikowany został artykuł „Czego nie musi ujawniać przedsiębiorca, gdy ubiega się o zamówienie.” autorstwa radców prawnych Łukasza Rapcewicza i Wojciecha Ryczana współpracujących z naszą kancelarią. Przedmiotem tego artykułu są m.in. kwestie związane z nieuzasadnionym zastrzeganiem informacji i dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Artykuł jest dostępny pod następującym linkiem: http://archiwum.rp.pl

Kancelaria wzięła udział w zakończonej sukcesem transakcji zakupu Spółki DROP SA
Z ogromną satysfakcją zawiadamiamy, iż w dniu 29 stycznia 2015 roku spółka DROSED SA z siedzibą w Siedlcach nabyła  97,8 % akcji spółki DROP SA z siedzibą w Ostrzeszowie. Spółka DROSED SA, jest spółką – matką grupy DROSED, jednego z największych producentów drobiu oraz wyrobów drobiowych w Polsce. W skład Grupy wchodzą, oprócz spółki DROSED SA spółki: ROLDROB SA, SEDAR SA, DROSED SUROWIEC Sp. z o.o.  Grupa DROSED zatrudnia około 1600 pracowników, a jej obroty wynoszą ponad 900 mln zł. Od 2000 roku  DROSED SA  należy do francuskiej grupy LDC – producenta drobiu świeżego i jednego z europejskich liderów tej branży, z obrotami na poziomie 3,0 mld euro.
Spółka DROP S.A. jest jednym z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw branży drobiarskiej w Polsce. Spółka, działająca dotychczas w ramach grupy PIAST, zajmuje się wylęgiem, ubojem i rozbiorem mięsa drobiowego (kurcząt, gęsi, kaczek i perliczek), produkcją wyrobów z tego mięsa w postaci konserw i pasztetów, a także produkcją i sprzedażą pierza i karmy dla zwierząt. Posiada również rozbudowaną sieć własnych sklepów firmowych. Zatrudnia około 450 pracowników i generuje obrót na poziomie 200 mln zł rocznie. Nasza Kancelaria należała do zespołu prawnego reprezentującego Kupującego przy przygotowaniu, negocjacjach i przeprowadzeniu całej transakcji. Closing poprzedzony był rozbudowanym due dilligence oraz procedurą uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli (uzyskaną na podstawie przygotowanego przez Kancelarię wniosku).
Zakup pakietu większościowego akcji spółki DROP SA pozwoli spółce DROSED SA zoptymalizować produkcję przemysłową kurczaka, kaczki, gęsi i konserw oraz znaleźć nowe obszary zaopatrzenia w drób i rozwinąć działalność eksportową. Gratulujemy Zarządowi spółki DROSED SA i życzymy wielu sukcesów na rynku drobiowym oraz kolejnych udanych fuzji i przejęć.

Informacja o zmianach w ustawie o CIT
W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 .10.2014 poz. 1328), zmieniające m.in. dotychczasowy sposób ustalania kwoty odsetek, które mogą być ujęte jako koszty podatkowe oraz wprowadzające możliwość wyboru przez podatnika sposobu zaliczania tych odsetek jednej z dwu równorzędnych (pod względem podatkowym) metod: zmodyfikowanej wersji zasad obecnie obowiązujących oraz nowej, alternatywnej. W związku z powyższym wzrośnie grupa podatników objętych zasadami niedostatecznej, tzw. cienkiej, kapitalizacji. Czytaj cały tekst

Zmiany w prawie antymonopolowym w zakresie koncentracji
W dniu 18 stycznia 2015r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jak twierdzi UOKiK celem wprowadzenia zmian jest przede wszystkim skuteczniejsze eliminowanie praktyk ograniczających konkurencję oraz efektywniejsze prowadzenie postępowań z zakresu kontroli koncentracji. W zakresie kontroli koncentracji nowela wprowadza dwuetapowe postępowanie zgłoszeniowe (1), modyfikuje sposób obliczania obrotów przedsiębiorców na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia (2) oraz rozszerza katalog wyłączeń spod tego obowiązku (3).  Czytaj cały tekst

O czym muszą pamiętać inwestor i wykonawca
W dniu 14 sierpnia 2014 r. w dodatku do gazety „Rzeczpospolita” zatytułowanym „Dobra Firma” opublikowany został artykuł „O czym muszą pamiętać inwestor i wykonawca” autorstwa radcy prawnego Łukasza Rapcewicza współpracującego z naszą kancelarią. Przedmiotem tego artykułu są m.in. zakres odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących umowy o dzieło do umowy o roboty budowlane, a także praktyczne wątpliwości związane z udzielaniem gwarancji na wykonane roboty budowlane. Artykuł jest dostępny pod następującym linkiem: O czym muszą pamiętać inwestor i wykonawca

Ugoda nie zawsze skuteczna
W dniu 18 listopada 2013 r. w dodatku do gazety „Rzeczpospolita” zatytułowanym „Prawo i praktyka” ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Łukasza Rapcewicza współpracującego z naszą kancelarią zatytułowany „Ugoda nie zawsze skuteczna”. Przedmiotem tego artykułu jest m.in. wskazanie praktycznych zagrożeń dla pracodawcy związanych z zawieraniem przez pracodawcę ugody w sporze z pracownikiem. Artykuł dostępny jest na stronie internetowej gazety „Rzeczpospolita” pod następującym linkiem: Ugoda nie zawsze skuteczna

Ile dorozumianej zgody inwestora
Dnia 27 lutego 2013 r. w dodatku do gazety „Rzeczpospolita” zatytułowanym „Prawo i praktyka” ukazał się artykuł „Ile dorozumianej zgody inwestora” autorstwa radcy prawnego Łukasza Rapcewicza współpracującego z naszą kancelarią. Przedmiotem tego artykułu jest m.in. opisanie sposobów wyrażania przez inwestora zgody na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, a także zasad ponoszenia przez inwestora odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy robót budowlanych. Artykuł dostępny jest na stronie internetowej gazety „Rzeczpospolita” pod następującym linkiem: Ile dorozumianej zgody inwestora

Wysyłając dyscyplinarkę pocztą, szef musi pamiętać o terminach
Dnia 03 grudnia 2012 r. w dodatku do gazety „Rzeczpospolita” zatytułowanym „Prawo i praktyka” ukazał się artykuł „Wysyłając dyscyplinarkę pocztą, szef musi pamiętać o terminach” autorstwa radcy prawnego Łukasza Rapcewicza współpracującego z naszą kancelarią. Przedmiotem tego artykułu jest m.in. wskazanie praktycznych zagrożeń występujących przy okazji wysyłania pracownikowi pocztą oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a także wskazanie, jak należy pracownikowi w takiej sytuacji prawidłowo wystawić i doręczyć świadectwo pracy. Artykuł dostępny jest na stronie internetowej gazety „Rzeczpospolita” pod następującym linkiem: Wysyłając dyscyplinarkę pocztą, szef musi pamiętać o terminach

Reguł ani za dużo ani za mało
Dnia 22 października 2012 r. w dodatku do gazety „Rzeczpospolita” zatytułowanym „Prawo i praktyka” ukazał się artykuł „Reguł ani za dużo ani za mało” autorstwa radcy prawnego Łukasza Rapcewicza współpracującego z naszą kancelarią. Przedmiotem tego artykułu jest m.in. wskazanie obowiązków pracodawcy związanych z przygotowaniem i wprowadzeniem w życie regulaminu pracy, a także wskazanie praktycznych błędów i uchybień popełnianych w toku czynności związanych z przygotowaniem i wprowadzeniem w życie regulaminu pracy. Artykuł dostępny jest na stronie internetowej gazety „Rzeczpospolita” pod następującym linkiem: Reguł ani za dużo ani za mało

Przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową
Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące możliwość przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę handlową.
Nowa regulacja ma na celu wprowadzenie znacznych ułatwień dla przedsiębiorców, którzy pomimo zmiany formy prowadzonej działalności gospodarczej zachowają przysługujące im dotychczas prawa i obowiązki, w tym zezwolenia, koncesje, ulgi, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przepisu jednakże nie stosuje się do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (art. 5842 § 2 ksh).

Dotychczas przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, mogli „przekształcić się” jedynie tworząc nową spółkę kapitałową i wnosząc przedsiębiorstwo jako aport do spółki. Wiązało się to niestety z koniecznością uzyskania zgody od Wierzycieli na przeniesienie zobowiązań do spółki co komplikowało i wydłużało znacznie procedurę. Więcej …

PRZEZORNY – ZABEZPIECZONY
Artykuł opublikowany w Kurierze SOTRALENTZ 1/2011

Dostosowywanie polskich norm do standardów europejskich to proces długotrwały i niekiedy dość bolesny, choćby ze względu na zamieszanie w świadomości prawnej, jakie tworzy zmiana uregulowań. W odniesieniu do przydomowych oczyszczalni ścieków mamy go już za sobą. Obecnie przepisy jednoznacznie określają warunki wprowadzenia takich urządzeń na polski rynek, odwołując się do jedynej obowiązującej tu normy. Jednoznacznie wypowiadają się też w kwestii sankcji za nieuprawnione lub wadliwe deklarowanie zgodności wyrobu z tą normą. Nie zmienia to jednak faktu, że dochodzenie swoich praw przeciwko nieuczciwym producentom nadal jest trudne i często nie przynosi oczekiwanych efektów. Najlepszą receptą na taką sytuację jest zatem wiedza o aktualnych wymaganiach i przezorność, bo tylko o­ne mogą uchronić przed zakupem bubla i związanymi z tym problemami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podmiotów publicznych korzystających z dotacji, ponieważ za zainstalowanie wyrobów nie spełniających wymagań formalno-prawnych przewidziane są sankcje finansowe, które mogą np. uniemożliwić planowaną inwestycję. O szczegóły dotyczące obecnych uregulowań oraz dochodzenia swoich praw zapytaliśmy Wojciecha Ryczana z Kancelarii Radcowskiej E.Guzowska, K.J.Kawecki i S-ka. Pełna treść artykułu (w formacie PDF)

Podziękowania od Zarządu „Erbud” S.A.

erbud

Biznes za publiczny grosz
Artykuł opublikowany w nr 7/2010 miesięcznika „MAŁA FIRMA”.
O kontrakty publiczne walczy wiele firm, bo instytucje rządowe czy samorządowe to wiarygodni finansowo partnerzy. Jednak starania o zamówienie i związane z nimi procedury przetargowe mogą zniechęcać wielu potencjalnych wykonawców. Więcej …

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane
W dniu 16 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 222). Aktem tym Ustawodawca realizuje zalecenia Trybunału Konstytucjnego Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w wyroku z dnia 26 listopada 2006 r., (sygn.akt: K 47/04, Dz. U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1613), w którym to Trybunał stwierdził brak zgodności art. 4 ust. 4 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 180, poz. 1758 z późn.zm.) o gwarancji zapłaty za roboty budowlane z art. 2 Konstytucji. Więcej…

Arbitraż
Historia polubownego rozstrzygania sporów jest znacznie starsza od sądownictwa państwowego i sięga V w.p.n.e. Dynamiczny rozwój tego sposobu rozstrzygania sporów nastąpił jednak dopiero w pierwszej połowie XX w., kiedy to rozpoczęła działalność Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu, której zadaniem było stworzenie warunków do szybkiego i taniego rozstrzygania sporów pomiędzy kupcami. Więcej ...

Podziękowania od Zarządu „Fabryki Plastików Kwidzyn” Sp. z o. o.
_003534_fpk_podziekowaniePodziękowania od Zarządu „Fabryki Plastików Kwidzyn” Sp. z o. o. Dnia 16.01.2009 na nasze ręce został złożony dokument, w którym Zarząd spółki „Fabryka Plastików Kwidzyn” Sp. z o. o. należącej do francuskiej Grupy PVL serdecznie dziękuje Kancelarii Radcowskiej E.Guzowska, K.J.Kawecki i Spółka, Sp.K. za sprawne przeprowadzenie połączenia spółki „Fabryka Plastików Kwidzyn” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie za spółką „Fabryka Plastików Pomerania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Close