(+48-22) 654-74-54 kgk@kgk.com.pl

Zakres naszych usług

Dostarczamy innowacyjne, efektywne  i praktyczne rozwiązania problemów prawnych.

Spory:
Rozwiązywanie sporów jest jednym z kluczowych obszarów praktyki KGK. Pomagamy naszym klientom poruszać się we wszelkich typach sporów. W każdej transakcji, nasi prawnicy starają się zapobiegać potencjalnym sporom, które mogą się pojawić, oraz reagują szybko i efektywnie w przypadku ich powstania. Działamy dla szerokiego spektrum klientów, zwłaszcza w sektorze korporacyjnym. Prowadzimy postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, przed organami administracji państwowej i samorządowej, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą.
Alternatywne rozwiązywanie sporów stanowi integralną część naszych usług, w tym postępowanie arbitrażowe przed Sądem Arbitrażowym Lewiatan.
Naszym celem jest rozwiązanie sporu w możliwie najbardziej efektywny sposób, mając na względzie charakter sporu oraz interes gospodarczy klienta.

Transakcje: fuzje, nabycia i restrukturyzacje spółek:
Od ponad 25 lat doradzamy zarówno w transakcjach o zasięgu międzynarodowym, jak i w projektach lokalnych w różnych sektorach gospodarki. Doradztwo transakcyjne jest, obok rozwiązywania sporów, kluczową praktyką kancelarii i stanowi  znaczną część prowadzonych przez nas spraw.
Działamy na rzecz wszystkich stron transakcji: sprzedających, kupujących oraz osób trzecich zainteresowanych transakcją, takich jak instytucje finansowe czy zarządy spółek będących przedmiotem przejęcia. Dobrze znamy polski i środkowoeuropejski rynek. Pomagamy na nim zaistnieć zagranicznym inwestorom, służymy też pomocą polskim przedsiębiorcom inwestującym za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi kancelariami zagranicznymi specjalizującymi się w fuzjach i przejęciach obsługujemy transakcje międzynarodowe obejmujące swoim zasięgiem Polskę i Europę.
Towarzyszymy naszym klientom we wszystkich procesach i na każdym etapie nabywania nowych podmiotów: audytach prawnych (due dilligence), negocjacjach i sporządzaniu dokumentów transakcyjnych, w tym również  gwarancji aktywów i pasywów.
Doradzamy w procesach restrukturyzacji: wnoszeniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, łączeniu spółek i ich podziale.
Opracowujemy wnioski do UOKiK o wyrażenie zgody na koncentrację i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu prowadzącym do uzyskania decyzji pozytywnej.

Compliance
Prawnicy Kancelarii, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe doradzają także w obszarze compliance pomagając tworzyć zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej.
Prowadzimy także monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa, tak aby wszystkie regulacje, przepisy i standardy zostały w jasny i przejrzysty sposób wprowadzone w firmie i w należyty sposób zastosowane. W szczególności doradzamy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (anti-money laundering, AML) oraz ochronie danych osobowych.

Kancelaria oferuje swoim Klientom, w ramach stałych umów o świadczenie obsługi prawnej, a także w ramach jednorazowych zleceń, usługi polegające w szczególności na:

 • konsultacjach oraz sporządzaniu opinii prawnych i ekspertyz związanych z działalnością Firmy;
 • opracowywaniu projektów umów oraz opiniowaniu projektów umów przygotowywanych przez kontrahentów Firmy, a także udziale w negocjacjach handlowych;
 • udziale w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych dotyczących Firmy, a także udziale w mediacjach;
 • przygotowywaniu pozwów oraz pism procesowych, a także pism w postępowaniu administracyjnym, podatkowym i egzekucyjnym;
 • podejmowaniu wszelkich czynności związanych z windykacją należności;
 • obsłudze prawnej procesu tworzenia podmiotów gospodarczych (zakładanie spółek, rejestracja), a także ich przekształcania, likwidacji czy upadłości;
 • obsłudze prawnej zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy oraz konsultacji i wykonywaniu innych czynności z zakresu prawa spółek handlowych, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych;
 • prowadzeniu korespondencji z urzędami, instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi we wszystkich sprawach dotyczących ochrony prawnych interesów Firmy;
 • podstawowej pomocy prawnej dla pracowników Firmy (w granicach ustalonych z kierownictwem Firmy);
 • przeprowadzaniu audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due dilligence) oraz nieruchomości;
 • obsłudze prawnej działalności reklamowej i marketingowej Firmy, w szczególności obsłudze loterii i akcji promocyjnych, a także przygotowywaniu stosownych umów, także dotyczących praw autorskich;
 • obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami oraz procesów inwestycyjnych;
 • obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy, tworzeniu regulaminów, współpracy Firmy ze związkami zawodowymi;
 • analizie przestrzegania przez podmioty prawne przepisów o ochronie danych osobowych oraz sporządzeniu stosownych wewnętrznych regulacji prawnych;
 • analizie przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu teroryzmu ( AML ) oraz sporządzeniu stosownych wewnętrznych regulacji prawnych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia usług i wygody użytkowników. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies możesz zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Close